ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי 

hanuka gloia 1115C.001


 

מידעון הועד הארצי לעובדים   קליק  על + לפתיחת כל מידעון

מידעון אוקטובר 2015
מידעון יולי 2015
מידעון יוני 2015

מידעון פברואר 2015

מידעון ינואר 2015