ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
1 בספטמבר 2014, 23:57
34
19°C
לחות: 79%
זריחה: 6:15
שקיעה: 19:03
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212

p5rn7vb