ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
1 באוגוסט 2015, 19:09
01
31°C
לחות: 41%
זריחה: 5:54
שקיעה: 19:36
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212