ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
24 ביולי 2014, 17:42
01
28°C
לחות: 34%
זריחה: 5:49
שקיעה: 19:41
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212