ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
23 בפברואר 2017, 11:18
03
11°C
לחות: 75%
זריחה: 6:13
שקיעה: 17:33
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212