ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212

מבזקים

מזג אויר | ישראל
3 במרץ 2015, 6:37
34
8°C
לחות: 93%
זריחה: 6:05
שקיעה: 17:38
 

New title