ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
4 בדצמבר 2016, 10:06
02
11°C
לחות: 76%
זריחה: 6:24
שקיעה: 16:35
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212