ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
2 ביולי 2016, 12:24
01
27°C
לחות: 45%
זריחה: 5:38
שקיעה: 19:49
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212