ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
24 באפריל 2014, 10:11
01
20°C
לחות: 42%
זריחה: 6:01
שקיעה: 19:14
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212