ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
22 בינואר 2017, 5:51
34
4°C
לחות: 82%
זריחה: 6:37
שקיעה: 17:04
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212