ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
27 ביוני 2017, 8:07
01
23°C
לחות: 61%
זריחה: 5:36
שקיעה: 19:49
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212