ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
30 במאי 2016, 21:13
33
18°C
לחות: 67%
זריחה: 5:35
שקיעה: 19:39
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212