ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
25 ביולי 2016, 22:58
33
24°C
לחות: 67%
זריחה: 5:50
שקיעה: 19:40
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212