ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
31 באוקטובר 2014, 6:43
06
13°C
לחות: 88%
זריחה: 5:55
שקיעה: 16:51
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212