ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
28 באפריל 2017, 3:20
35
13°C
לחות: 63%
זריחה: 5:56
שקיעה: 19:17
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212