ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
23 באוקטובר 2016, 14:52
02
23°C
לחות: 52%
זריחה: 6:49
שקיעה: 17:58
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212