ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
23 במרץ 2017, 4:03
38
11°C
לחות: 56%
זריחה: 5:39
שקיעה: 17:53
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 

יhanaka1212