ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
28 באוגוסט 2014, 10:05
02
20°C
לחות: 70%
זריחה: 6:12
שקיעה: 19:08
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212

p5rn7vb