ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
29 במאי 2015, 6:57
02
17°C
לחות: 71%
זריחה: 5:35
שקיעה: 19:38
 

הסכמים וחוקים

חופשת הנקה

 נוסח הסעיף בחוקת העבודה – וכן הסעיף מתוך הסכם משנת 1992 המתיר גם למי שאינה מניקה להיעדר ל "חופשת הנקה"  
 את המילים "עד הגיע הילד לגיל שנה וחצי" יש למחוק [אם הן כתובות בטעות בנייר כל שהוא אשר בידך]

יhanaka1212