ארגון עובדי מזרחי טפחות

הועד הארצי

מזג אויר | ישראל
1 בפברואר 2015, 9:06
01
5°C
לחות: 74%
זריחה: 6:32
שקיעה: 17:13
 

התקשרו אלינו

 למשלוח מייל – הקליקו על תמונת הנמען

shimon1
שרה לזרוביץ  דני דהן   נתן הרשקוביץ   שמעון בן דוד 
eran.002 teddy2
 אילנה אברהם     ערן מינץ  שאולי שאול    טדי הרטנשטיין   
miz25
 דינה יפה   שמוליק בורנשטיין   ישעיהו קוסטן   שלום הלוי 
miz44
יוסף עמרני

משרד  03-6185500

מייל: info@mizrahi-vaad.org

אל רשימת הטלפונים- הקליקו

שרה לזרוביץ          | 03-6185500
דניאל דהן              | 050-5637636
נתן הרשקוביץ        | 050-7559639
אילנה פריד אברהם | 050-2001452
שמעון בן דוד          | 058-4301010
שאולי שאול            | 050-5532488
דינה יפה                | 050-7338832
שלום הלוי              |  054-2256314
טדי הרטנשטיין       | 050-6886559

ערן מינץ                | 054-4422864
ישעיהו קוסטן         | 052-8308111
שמוליק בורנשטיין   | 050-6907862
יוסף עמרני            | 050-486-6606